Werknemer - Jij bent aan zet

Voor al uw Ambulante begeleidingArbeidsbemiddelingAmbulante begeleidingRe-integratieAmbulante begeleidingWerkfitAmbulante begeleidingJobcoachingEn meer........ vraagstukken.

Ga naar de inhoud
Wil je werken, maar lukt dat (tijdelijk) niet? Of wil je graag weer aan de slag, maar heb je daarbij ondersteuning nodig? Jij bent aan zet biedt verschillende diensten om jou weer aan het werk te helpen. Heb je eenmaal een baan dan staan wij ook voor je klaar om je  persoonlijk te ondersteunen op de werkplek. Verantwoordelijkheid en binnen de gestelde kaders. De belangrijkste diensten om jou aan het werk te helpen of te houden zijn:
Werkfit maken
Naar werk
Jobcoaching
Werkfit maken
Kun je werken, maar lukt dat (tijdelijk) niet?
Wil je graag weer aan de slag, maar heb je daarbij ondersteuning nodig? Met de re-integratiedienst ‘Werkfit maken’ kunnen wij jouw helpen om weer werkfit te worden.

Werkfit maken is een re-integratiedienst voor mensen met arbeidsvermogen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WAO, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering ontvangen. De dienst is erop gericht om jou (weer) fit te maken voor werk.  Het uiteindelijke doel is altijd om jouw klaar te maken voor het vinden van een betaalde baan, zodat je daarna met of zonder ondersteuning op zoek kan gaan naar betaald werk. Eventueel met behulp van scholing of bemiddeling “Naar werk”. Jij bent aan zet kan beide re-integratietrajecten in opdracht van het UWV uitvoeren. De mogelijkheden en invulling van een Werkfit traject worden individueel bekeken en zijn altijd in overleg afgestemd met de arbeidsdeskundige van het UWV.

In het Werkfit traject onderzoek je samen met je jobcoach waar jouw interesses liggen, welke kwaliteiten je hebt en welke functies of taken goed bij jouw passen. Samen gaan jullie op zoek naar een werkervaringsplaats/werkplek, waar je kunt onderzoeken of een gekozen beroepsrichting bij je past. Door te starten met een werkervaringsplaats kan je realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt in beeld brengen en een weloverwogen keuze maken voor de toekomst.
Naar werk
Ben je na ziekte of arbeidsongeschiktheid klaar om weer aan het werk te gaan, maar lukt het je niet om een baan te vinden?
Met de re-integratiedienst ‘Naar werk’ kunnen wij jouw helpen om weer betaald werk te vinden en te behouden. Naar werk is een re-integratiedienst voor mensen met arbeidsvermogen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WAO, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering van UWV ontvangen. De dienst is erop gericht om jou (weer) deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt, door het vinden en behouden van betaald werk. Het uiteindelijke doel van een Naar Werk traject is altijd het vinden en behouden van een betaalde baan. De doorlooptijd van dit traject is 9 maanden. Efficiënt omgaan met de tijd is van belang.
Een Naar Werk traject kan het vervolg zijn van een Werkfit traject, maar kan ook een losstaand traject zijn. Bijvoorbeeld: wanneer je zonder werk bent komen te zitten op het moment dat de werkgever failliet is gegaan. De mogelijkheden en invulling van een Naar Werk traject worden individueel bekeken en zijn altijd in overleg afgestemd met de arbeidsdeskundige van het UWV.

In het Naar Werk traject onderzoek je samen met je jobcoach waar jouw mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt liggen. De ondersteuning binnen dit traject is gericht op het zo snel mogelijk hervatten van de werkzaamheden binnen een betaalde functie. Hierbij kan je denken aan:
  • Actueel maken van sollicitatiebrief en CV.
  • Evt. ondersteunen en/of afnemen van beroepskeuzetest.
  • Oriënteren arbeidsmarkt en vaststellen zoekgebied vacatures.
  • Contacten leggen met bedrijven.
  • Zoeken van passende vacatures.
  • Evt. inrichten social media.
  • Voorbereiding en evt. ondersteuning bij sollicitatiegesprek met toekomstige werkgever.
  • Ondersteuning bij aangaan van contract, maken van afspraken, invullen van formulieren.
  • Organiseren van evaluatiemomenten, overzicht houden.

Hoe ziet een Naar Werk traject eruit?
Een Naar Werk traject is altijd individueel en op maat gemaakt. Samen met je jobcoach ga je onderzoeken en afstemmen welke ondersteuning jij nodig hebt om snel weer aan het werk te kunnen. Misschien heb je angst of weet je niet waar je beginnen moet. De jobcoach stemt met je af en geeft handvatten waar nodig. Wat wij belangrijk vinden is, dat je zelf de regie houdt. Het is jouw traject! Je moet het uiteindelijk zelf doen. Jij bent aan zet!
Het doel van een Naar Werk traject is werkhervatting binnen 9 maanden. Bij de start van het traject wordt samen afgestemd in welke beroepsgroep er gezocht gaat worden naar een betaalde baan. Mocht tijdens het traject duidelijk worden dat dit niet haalbaar is binnen de tijd (bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt) zal er in overleg gezocht gaan worden naar een andere passende functie, zodat het uiteindelijke doel: betaald werk gewaarborgd kan blijven.

Vervolg:
Een vervolg op een Naar Werk traject kan Jobcoaching zijn.

Jobcoaching
Jobcoaching is een vorm van individuele ondersteuning, om personen met een afstand tot arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. Jobcoaching is een individuele voorziening, die wordt toegekend door het UWV of de gemeente. Deze ondersteuning is bedoeld om personen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij hun werk in hun huidige of toekomstige functie. Het doel van Jobcoaching is het versterken van het persoonlijk functioneren, zodat de kans op het behouden van het werk zo groot mogelijk is. Jobcoaching biedt persoonlijke ondersteuning op de werkplek, voor zowel de werknemer als de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan: het passend maken van de werkzaamheden, aanpassen van een werkplek, ondersteuning in de communicatie en het houden aan afspraken.
Tijdens de Jobcoaching loopt de jobcoach mee op de werkvloer om vaardigheden aan te leren, maar ook om handvatten te bieden. De jobcoach ondersteunt bij alle zaken die iemand moeilijk vindt of waar deze persoon tegenop ziet. De jobcoach  kan ook ondersteunen bij gesprekken met de werkgever, zodat problemen op tijd bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Jij bent aan zet heeft ruime ervaring in het ondersteunen van personen op de werkplek en is een erkende jobcoachorganisatie voor het UWV. Naast Jobcoaching bestaan er ook andere regelingen waar een werknemer en werkgever gebruik van kunnen maken. De jobcoach van Jij bent aan zet kan hierin een informatieve en ondersteunende rol hebben.
 
Jobcoaching kan aangevraagd worden voor personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO-, WIA-, WAZ-, of Wajong-uitkering) of die in het Doelgroepenregister staan vermeld. De jobcoach van Jij bent aan zet zal de Jobcoaching samen met de werknemer aanvragen bij het UWV of de gemeente. De jobcoach uren worden vergoed door het UWV of de gemeente. De duur van de Jobcoaching hangt af van hoelang jij het nodig hebt! De jobcoach helpt jou minimaal een half jaar met inwerken. Elk half jaar wordt er gekeken of je nog gebruik wilt maken van de Jobcoaching.  De ondersteuning van een jobcoach duurt maximaal 3 jaar. In hele uitzonderlijke situaties kan deze termijn verlengd worden. Het UWV beslist hier per individuele situatie over.

Meer informatie

Direct contact via


Volg ons op:

Contactgegevens
Bezoekadres:
Keizelbos 1
1721 PJ Broek op Langedijk
06-42699578
Wij werken o.a. voor:
Wij zijn o.a. aangesloten bij:
Meer informatie

Direct contact via


Volg ons op:

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ISO 9001 gecertificeerd:Terug naar de inhoud