Onze Diensten - Jij bent aan zet

Voor al uw Ambulante begeleidingArbeidsbemiddelingAmbulante begeleidingRe-integratieAmbulante begeleidingWerkfitAmbulante begeleidingJobcoachingEn meer........ vraagstukken.

Ga naar de inhoud
Jij bent aan zet kan ondersteuning bieden met verschillende re-integratie diensten. Re-integratie is voor personen die langere tijd niet hebben deelgenomen aan het arbeidsproces. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Deze personen moeten in eerste instantie hun werknemersvaardigheden ontwikkelen en werkervaring opdoen, voor zij daadwerkelijk weer aan de slag kunnen. U kunt bij ons terecht voor diverse re-integratie trajecten. Jij bent aan zet heeft een raamovereenkomst met het UWV en voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het uitvoeren van re-integratietrajecten. Hier zijn wij trots op en dit geeft u zekerheid over de kwaliteit van onze dienstverlening. Op deze pagina is een volledig overzicht van onze diensten weergegeven. Bent u enthousiast, staat uw dienst er niet bij of heeft u vragen, dan kunt u altijd vrijblijvend Contact opnemen voor een adviesgesprek om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

De diensten welke wij aanbieden zijn o.a.:
Participatiewet
Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De gemeente zijn er voor verantwoordelijk dat mensen aan het werk geholpen worden. Jij bent aan zet helpt gemeenten bij de uitvoering van deze wet.
Re-integratie
Jij bent aan zet kan ondersteunen binnen verschillende re-integratie mogelijkheden.
Re-integratie is voor personen die langere tijd niet hebben deelgenomen aan het arbeidsproces. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Deze personen moeten in eerste instantie hun werknemersvaardigheden ontwikkelen en werkervaring opdoen, voor zij daadwerkelijk weer aan de slag kunnen. Jij bent aan zet kan hierbij ondersteunen.
Het doel van een re-integratie traject is altijd om een persoon terug te laten keren op de arbeidsmarkt, door middel van bijvoorbeeld: het opdoen van werkervaring, vrijwilligerswerk en/of het terugkeren in een betaalde baan. Het volgen van scholing met daaruit voortvloeiend een werkplek kan ook een mogelijkheid zijn.
U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Wij ondersteunen zowel kandidaten, werknemers en werkgevers. Onze ondersteuning is individueel, persoonlijk en doelgericht. Wij denken in mogelijkheden en leggen de focus op talent en competenties.
Het hebben van werk, zorgt voor inkomen. Daarnaast doet iemand op de werkplek sociale contacten op en creëert het hebben van werk een perspectief voor de toekomst.
  
Stap voor stap
 • Vrijblijvend gesprek of intake: Oriënterend en informerend gesprek naar de mogelijkheden.
 • Gesprek met als doel het opstellen van het Plan van aanpak: Hierin stemmen wij samen af, wat de kandidaat wil, wat hij/zij kan en hoe wij dit kunnen gaan realiseren. Dit plan is voor de opdrachtgever, UWV of gemeente. Na het opstellen wordt deze verstuurd. Na akkoord, kan de ondersteuning van start gaan.
 • Toewijzen van jobcoach: De kandidaat krijgt individuele ondersteuning van dezelfde jobcoach gedurende het gehele traject. De gesprekken kunnen bij de kandidaat thuis plaatsvinden, bij ons op kantoor of op een ander locatie naar keuze. De kandidaat kan hierin zelf aangeven wat hij/zij prettig vindt.
Werkfit maken
Kun je werken, maar lukt dat (tijdelijk) niet? Wil je graag weer aan de slag, maar heb je daarbij ondersteuning nodig? Met de re-integratiedienst ‘Werkfit maken’ kunnen wij jouw helpen om weer werkfit te worden. Werkfit maken is een re-integratiedienst voor mensen met arbeidsvermogen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WAO, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering ontvangen. De dienst is erop gericht om jou (weer) fit te maken voor werk. Het uiteindelijke doel is altijd om jou klaar te maken voor het vinden van een betaalde baan, zodat je daarna met of zonder ondersteuning op zoek kan gaan naar betaald werk. Eventueel met behulp van scholing of bemiddeling “Naar werk”. Jij bent aan zet kan beide re-integratietrajecten in opdracht van het UWV uitvoeren. De mogelijkheden en invulling van een Werkfit traject worden individueel bekeken en zijn altijd in overleg afgestemd met de arbeidsdeskundige van het UWV.
In het Werkfit traject onderzoek je samen met je jobcoach waar jouw interesses liggen, welke kwaliteiten je hebt en welke functies of taken goed bij jouw passen. Samen gaan jullie op zoek naar een werkervaringsplaats/werkplek, waar je kunt onderzoeken of een gekozen beroepsrichting bij je past. Door te starten met een werkervaringsplaats kan je realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt in beeld brengen en een weloverwogen keuze maken voor de toekomst.
 
Hoe ziet een Werkfit maken traject eruit:
Een Werkfit maken traject is altijd individueel en op maat gemaakt. De doorlooptijd van dit traject is 18 maanden. Samen met je jobcoach ga je onderzoeken en afstemmen welke ondersteuning jij nodig hebt om jouw afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen verkleinen.
Misschien heb je angst of weet je niet waar je beginnen moet. De jobcoach stemt met je af en geeft handvatten waar nodig. Wat wij belangrijk vinden is dat je zelf de regie houdt. Het is jouw traject! Je moet het uiteindelijk zelf doen. Jij bent aan zet!
Het Werkfit maken traject bestaat uit de volgende drie kerncompetenties:
1.       Het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit.
Aanpakken van uitdagingen op persoonlijk gebied. Wat bijdraagt aan het verkleinen van jouw afstand tot de arbeidsmarkt.
2.       Het in beeld brengen van je arbeidsmarktpositie.
Wat is de status van de arbeidsmarkt en welke rol/positie gaat jouw passen.
3.       Het versterken van je werknemersvaardigheden.
Door middel van werkervaring, werken aan: op tijd komen, aan afspraken houden, samenwerken etc.
 
 
Naar werk
Ben je na ziekte of arbeidsongeschiktheid klaar om weer aan het werk te gaan, maar lukt het je niet om een baan te vinden? Met de re-integratiedienst ‘Naar werk’ kunnen wij jouw helpen om weer betaald werk te vinden en te behouden. Naar Werk is een re-integratiedienst voor mensen met arbeidsvermogen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WAO, Wajong of WAZ) of een ziektewetuitkering van UWV ontvangen. De dienst is erop gericht om jou (weer) deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt, door het vinden en behouden van betaald werk. Het uiteindelijke doel van een Naar Werk traject is altijd het vinden en behouden van een betaalde baan. De doorlooptijd van dit traject is 9 maanden. Efficiënt omgaan met de tijd is van belang. Jij bent aan zet kan hierbij ondersteunen.
Een Naar Werk traject kan het vervolg zijn van een Werkfit traject, maar kan ook een losstaand traject zijn. Bijvoorbeeld: wanneer je zonder werk bent komen te zitten, op het moment dat de werkgever failliet is gegaan. De mogelijkheden en invulling van een Naar Werk traject worden individueel bekeken en zijn altijd in overleg afgestemd met de arbeidsdeskundige van het UWV.

In het Naar Werk traject onderzoek je samen met je jobcoach waar jouw mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt liggen. De ondersteuning binnen dit traject is gericht op het zo snel mogelijk hervatten van de werkzaamheden binnen een betaalde functie. Hierbij kan je denken aan:
 • Actueel maken van sollicitatiebrief en CV.
 • Evt. ondersteunen en/of afnemen van beroepskeuzetest.
 • Oriënteren arbeidsmarkt en vaststellen zoekgebied vacatures.
 • Contacten leggen met bedrijven.
 • Zoeken van passende vacatures.
 • Evt. inrichten social media.
 • Voorbereiding en evt. ondersteuning bij sollicitatiegesprek met toekomstige werkgever.
 • Ondersteuning bij aangaan van contract, maken van afspraken, invullen van formulieren.
 • Organiseren van evaluatiemomenten, overzicht houden.
Hoe ziet een Naar Werk traject eruit:
Een Naar Werk traject is altijd individueel en op maat gemaakt. Samen met je jobcoach ga je onderzoeken en afstemmen, welke ondersteuning jij nodig hebt om snel weer aan het werk te kunnen.
Misschien heb je angst of weet je niet waar je beginnen moet. De jobcoach stemt met je af en geeft handvatten waar nodig. Wat wij belangrijk vinden is dat je zelf de regie houdt. Het is jouw traject! Je moet het uiteindelijk zelf doen. Jij bent aan zet!
Het doel van een Naar Werk traject is werkhervatting binnen 9 maanden. Bij de start van het traject wordt samen afgestemd in welke beroepsgroep er gezocht gaat worden naar een betaalde baan. Mocht tijdens het traject duidelijk worden dat dit niet haalbaar is binnen de tijd (bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt), zal er in overleg gezocht gaan worden naar een andere passende functie, zodat het uiteindelijke doel: betaald werk gewaarborgd kan blijven.
Vervolg:
Een vervolg op een Naar Werk traject kan Jobcoaching zijn.
Jobcoaching
Jobcoaching is een vorm van individuele ondersteuning om personen met een afstand tot arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. Jobcoaching is een individuele voorziening, die wordt toegekend door het UWV of de gemeente. Deze ondersteuning is bedoeld om personen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij hun werk in hun huidige of toekomstige functie. Het doel van Jobcoaching is het versterken van het persoonlijk functioneren, zodat de kans op het behouden van het werk zo groot mogelijk is. Jobcoaching biedt persoonlijke ondersteuning op de werkplek, voor zowel de werknemer als de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan: het passend maken van de werkzaamheden, aanpassen van een werkplek, ondersteuning in de communicatie en het houden aan afspraken.
Tijdens de Jobcoaching loopt de jobcoach mee op de werkvloer om vaardigheden aan te leren, maar ook om handvatten te bieden. De jobcoach ondersteunt bij alle zaken die iemand moeilijk vindt of waar deze persoon tegenop ziet. De jobcoach  kan ook ondersteunen bij gesprekken met de werkgever, zodat problemen op tijd bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Jij bent aan zet heeft ruime ervaring in het ondersteunen van personen op de werkplek en is een erkende jobcoachorganisatie voor het UWV. Naast Jobcoaching bestaan er ook andere regelingen waar een werknemer en werkgever gebruik van kunnen maken. De jobcoach van Jij bent aan zet kan hierin een informatieve en ondersteunende rol hebben.
 
Wanneer kom ik in aanmerking voor een jobcoach?
Jobcoaching kan aangevraagd worden voor personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO-, WIA-, WAZ-, of Wajong-uitkering) of die in het Doelgroepenregister staan vermeld. Er zijn nog een aantal voorwaarden waar de werknemer aan moet voldoen:
 • Je kunt werken in een gewone baan, je werkt niet in de sociale werkvoorziening.
 • Je hebt extra begeleiding nodig om je werk goed uit te voeren.
 • Een dienstverband hebben van minimaal 6 maanden.
 • 12 uur per week of meer werken.
 • Minimaal 35% van het minimumloon verdienen.
De jobcoach van Jij bent aan zet zal de Jobcoaching samen met de werknemer aanvragen bij het UWV of de gemeente. De jobcoach uren worden vergoed door het UWV of de gemeente. De duur van de Jobcoaching hangt af van hoelang jij het nodig hebt! De jobcoach helpt jou minimaal een half jaar met inwerken. Elk half jaar wordt er gekeken of je nog gebruik wilt maken van de Jobcoaching.  De ondersteuning van een jobcoach duurt maximaal 3 jaar. In hele uitzonderlijke situaties kan deze termijn verlengd worden. Het UWV beslist hier per individuele situatie over.
Wet verbetering poortwachter
Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is, dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht werkgevers en werknemers om een arbeidsongeschikte medewerker binnen of buiten de organisatie te re-integreren. Jij bent aan zet ondersteunt werknemers die door ziekte hun huidige functie niet meer kunnen uitoefenen en naar een passende nieuwe functie bij de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever bemiddeld moeten worden. De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan, dat zowel de werkgever als de werknemer samen aan de re-integratie moeten werken. Deze wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor. In dit proces ondersteunen wij zowel de werknemer als de werkgever.
Spoor 1 re-integratie
Wanneer de functie van de werknemer niet meer als passend wordt gezien en niet passend is te maken, wordt vervolgens onderzocht of ander passend werk bij de eigen werkgever tot de mogelijkheden behoort.
Spoor 1 re-integratie stap voor stap:
 • Gesprek met de werkgever: Informatief gesprek, opstellen situatieschets.
 • Gesprek met de werknemer: Informatief gesprek, opstellen situatieschets.
 • Opstellen Re-integratieplan: Samen wordt vastgesteld:
Wat het doel is van het re-integratie traject;
Wat willen wij bereiken?
Volledige terugkeer oude werkplek?
Gedeeltelijke terugkeer?
Realiseren van een aangepaste werkplek?
Het re-integratieplan wordt in gezamenlijk overleg opgesteld. Binnen dit gesprek vind een terugkoppeling van de situatieschets plaats.
 • Samen aan de slag: De jobcoach gaat samen met de werknemer aan de slag en gebruikt hiervoor als basis het re-integratieplan. De jobcoach is ondersteunend en adviserend aan zowel de werknemer als werkgever. Wij vinden het belangrijk dat de werknemer zelf de regie houdt in zijn/haar traject.
 • Coaching: De jobcoach, werknemer en werkgever werken in een driehoek samen. Regelmatig zullen er driehoeksgesprekken plaatsvinden. Daarnaast coacht de jobcoach de werknemer op de werkvloer. Er zal aandacht zijn voor de doelen uit het re-integratieplan. Samen zal er gekeken worden naar waar tegen aan gelopen wordt en vervolgens zal er samen gekeken worden naar nieuwe mogelijkheden/aanpassingen.
 • Evaluatie, advies, conclusie en vervolgstappen: Ter afsluiting van een spoor 1 traject wordt een evaluatiegesprek georganiseerd met de betrokken partijen. Hierbinnen zal de jobcoach zijn/haar advies onderbouwen en er zal samen geëvalueerd worden hoe het traject is gegaan en of de doelen zijn behaald en op welke manier. Naar aanleiding van de conclusie worden de vervolgstappen vastgesteld.
Binnen een Spoor 1 traject is het van belang, dat zowel werknemer als werkgever een open en actieve houding hebben. Daarnaast is een eerlijke en transparante communicatie een must voor het slagen van het traject. De kernwaarden: respect, acceptatie, denken in mogelijkheden en iemand in zijn waarde laten vinden wij heel belangrijk in onze ondersteuning.
Spoor 2 re-integratie
Wanneer de conclusie uit spoor 1 is, dat re-integratie bij de eigen werkgever niet mogelijk is, zal spoor 2 moeten worden ingezet. Er vind binnen dit traject bemiddeling plaats naar ander passend werk bij een andere/nieuwe werkgever. Spoor 2 re-integratie stap voor stap:
 • Gesprek met de werkgever: Informatief gesprek, opstellen situatieschets.
 • Gesprek met de werknemer: Informatief gesprek, opstellen situatieschets.
 • Opstellen Re-integratieplan: Samen wordt vastgesteld:
Wat het doel is van het re-integratie traject;
Wat willen wij bereiken?
Welke weg gaan wij bewandelen en op welke manier?
Wat is het eindresultaat?
Het re-integratieplan wordt in gezamenlijk overleg opgesteld. Binnen dit gesprek vind een terugkoppeling van de situatieschets plaats.
 • Samen aan de slag: De jobcoach gaat samen met de werknemer aan de slag en gebruikt hiervoor als basis het re-integratieplan. De jobcoach is ondersteunend en adviserend aan zowel de werknemer als werkgever. Wij vinden het belangrijk dat de werknemer zelf de regie houdt in zijn/haar traject.
 • Coaching: De jobcoach, werknemer en werkgever werken in een driehoek samen. Regelmatig zullen er driehoeksgesprekken plaatsvinden. De jobcoach gaat met de werknemer actief aan de slag om samen te onderzoeken waar de interesses en kwaliteiten van een werknemer liggen. Om samen vast te kunnen stellen welke zoekrichting gebruikt gaat worden voor het zoeken naar passend nieuw werk. Hiervoor kan onder andere een beroepenkeuzetest of het opstellen van een persoonsprofiel als instrument gebruikt worden. Er zal ruim aandacht zijn voor aspecten, zoals acceptatie, emotioneel welbevinden, reflecteren, inzicht krijgen en vanuit een breder perspectief naar de eigen situatie kunnen kijken. Het doel is, om een werknemer in beweging te krijgen. De ervaring is, dat dit stap voor stap gaat en moet, wil het traject een succes worden. Samen wordt actief gehunt naar passend werk. Bij een passende mogelijkheid zal de werknemer worden bemiddeld door de jobcoach.
 • Evaluatie, advies, conclusie en vervolgstappen: Ter afsluiting van een spoor 2 traject wordt een evaluatiegesprek georganiseerd met de betrokken partijen. Hierbinnen zal het verloop en de resultaten van het traject worden geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten zal de jobcoach advies geven voor een evt. vervolgtraject. Naar aanleiding hiervan worden de vervolgstappen vastgesteld.
Binnen een Spoor 2 traject is het van belang, dat zowel werknemer als werkgever een open en actieve houding hebben. Daarnaast is een eerlijke en transparante communicatie een must voor het slagen van het traject. De kernwaarden: respect, acceptatie, denken in mogelijkheden en iemand in zijn waarde laten zijn heel belangrijk.
En meer
Staat uw dienst er niet bij of heeft u vragen over maatwerktrajecten, dan kunt u altijd vrijblijvend Contact opnemen voor een adviesgesprek om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Jij bent aan zet is er ook voor werkgevers en kandidaten die eens van gedachte willen wisselen tijdens een vrijblijvend gesprek. Ons team bestaat uit meerdere professionals met allemaal hun eigen ervaringsgebieden.
Meer informatie

Direct contact via


Volg ons op:

Contactgegevens
Bezoekadres:
Keizelbos 1
1721 PJ Broek op Langedijk
06-42699578
Wij werken o.a. voor:
Wij zijn o.a. aangesloten bij:
Meer informatie

Direct contact via


Volg ons op:

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ISO 9001 gecertificeerd:Terug naar de inhoud